• slider
  • slider

Học tiếng Đức mỗi ngày ( chủ đề công nghệ )

Chủ đề học là cách học tiếng Đức hiệu quả, mỗi ngày một chủ đề để luyện kỹ năng đọc là tốt nhất

Mỗi ngày một đoạn văn khác nhau để các bạn luyện đọc tiếng Đức kèm với ngữ nghĩa đã được giải thích ở phần dưới. Một kỹ năng quan trọng là kỹ năng đọc hy vọng các bạn sẽ yêu thích và theo dõi thương xuyên để luyện kỹ năng học tiếng Đức online hiệu quả.

Một đoạn tin tức về công nghệ để các bạn học tiếng Đức tốt hơn

Nhóm dịch chúng tôi đã cố gắng dịch sát nghĩa nhất có thể để các bạn nắm được nội dung của bài viết này, sẽ còn những điều sai sót hi vọng các bạn đóng góp qua các lượt comment. Như một động lực để nhóm cố gắng hoàn thiện tốt để đưa đến người đọc kiến thức tốt nhất.
 
học tiếng đức
Chủ đề con người khi học tiếng Đức.
 

" Gerne wirft man den Deutschen eine allgemeine Technikfeindlichkeit vor. Nach den historischen Protesten gegen Atom- und Gentechnik ist es derzeit die Sorge um den Datenschutz, der die Deutschen wie Gegner technischer Neuerungen erscheinen lässt.

Will man jenseits solcher Verallgemeinerungen wissen, wie und wo Technik akzeptiert wird oder nicht, muss man zwischen verschiedenen Lebensbereichen unterscheiden. Wie die Vermächtnis-Studie zeigt, gibt es kein generelles Akzeptanzproblem gegenüber technischen Neuerungen. Ablehnende Haltungen finden sich hingegen bei sehr konkreten ethischen Fragen.

Technik Haushalt

Quelle: Vermächtnisstudie, 3.104 realisierte Fälle im Sommer 2015 © ZEIT-Grafik. Die mehr als 3.000 repräsentativ ausgewählten Personen wurden nicht nur danach gefragt, wie sie heute leben. Hinzu kam die Frage, wie nachfolgende Generationen leben sollten. Und schließlich wurde erfragt, wie es aus Sicht der Befragten in Zukunft tatsächlich sein wird.

Im Vergleich der Antworten sieht man, inwieweit die Menschen ihre heutigen Einstellungen und Verhaltensweisen von den kommenden Generationen bewahrt sehen wollen ("Vermächtnis"). Und, ob dies, nach ihrer Einschätzung, tatsächlich so kommen wird.

In der soziologischen Forschung zur Akzeptanz von Technik weiß man schon länger um die große Offenheit der Deutschen gegenüber Technik im Alltag. Dies spiegelt sich auch in den Daten der Vermächtnis-Studie wider. 39 Prozent der Befragten geben an, ihr Haushalt sei so ausgestattet, dass sie mithilfe technischer Geräte Zeit sparen. In ihrem "Vermächtnis" steigt der Wert auf über 50 Prozent.

Die nachfolgenden Generationen sollen, wenn es nach den Befragten geht, mehr zeitsparende Technik im Haushalt einsetzen, als sie es selbst heute tun. Geht es darum, wie es in Zukunft tatsächlich sein wird, steigt der Wert auf 62 Prozent. Die ansteigende Linie zeigt zweierlei. Zunächst drücken die Befragten aus: Die Technisierung des Haushalts war und ist eine gute Entwicklung.

Nachfolgende Generationen sollen mehr zeitsparende Technik nutzen, als wir es heute tun. Dass in Zukunft wohl noch mehr zeitsparende Technik im Haushalt genutzt werden wird, als sie es sich wünschen, deutet hingegen auf eine Überforderung hin. Die Menschen sorgen sich, ob die grundsätzlich erwünschten Veränderungen nicht zu schnell vonstattengehen könnten."  Lấy thông tin từ trang web zeit.de.

Khi các bạn đọc thì chúng tôi cố gắng điều hướng người đọc về một chủ đề duy nhất, chủ đề hôm nay là về công nghệ, sẽ xuất hiện các
từ vựng học tiếng Đức các bạn nhớ take note để nhớ bên cạnh đó sẽ có những cụm từ và cấu trúc câu đi kèm thì đừng quên ghi chú lại nha và giờ sẽ là bài dịch của nhóm.
 
học tiếng đức
Vừa đọc vừa dịch khi học tiếng Đức.
 

" Bạn vui vẻ đưa cho người Đức một sản phẩm công nghệ nhưng học lại không thích diều đó. Sau khi các cuộc biểu tình lịch sử chống lại kỹ thuật hạt nhân và sinh sản vô tính, nó hiện đang là mối quan tâm về bảo vệ dữ liệu, người Đức là kẻ thù của công cuộc cải tiến kỹ thuật xuất hiện. Nếu bạn muốn biết ngoài những khái quát như vậy, làm thế nào và nơi mà công nghệ sẽ được chấp nhận hay không, bạn có thể phân biệt giữa các khu vực khác nhau của cuộc sống. Khi nghiên cứu di sản cho thấy không có vấn đề chung của sự chấp nhận đối với các công nghệ mới. Thái độ tiêu cực trên trái trong vấn đề đạo đức rất cụ thể.

Hộ gia đình kỹ thuật

Nguồn: Legacy nghiên cứu, 3.104 trường hợp thực hiện trong mùa hè năm 2015. Hơn 3.000 người được chọn representatively đã hỏi không chỉ cách họ sống ngày hôm nay. Thêm vào đó là những câu hỏi về cách thế hệ tương lai phải sống. Và cuối cùng, nó hỏi làm thế nào nó sẽ thực sự là từ quan điểm của những người trong tương lai. So sánh các câu trả lời, chúng ta thấy mức độ mà mọi người muốn xem thái độ và hành vi của các thế hệ tương lai hiện tại của họ ( "di sản"). Và nếu điều này là thực sự đến đánh giá của họ mà. ( Các bạn có thấy từ vựng quan trọng như thế nào khi
học tiếng Đức hiệu quả ).

Trong các nghiên cứu xã hội học về việc chấp nhận công nghệ được biết đến với một số thời gian về sự cởi mở của Đức với nghệ thuật trong đời sống hàng ngày. Điều này cũng được phản ánh trong các dữ liệu từ các nghiên cứu di sản. 39 phần trăm số người được hỏi nói rằng gia đình của họ được trang bị để họ có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng các thiết bị kỹ thuật.

Trong "di sản" của con số này tăng lên đến trên 50 phần trăm. thế hệ kế tiếp là khi nói đến người được hỏi sử dụng nhiều công nghệ tiết kiệm thời gian trong nhà, như họ làm cho đến ngày nay. Là nó về làm thế nào nó sẽ thực sự được trong tương lai, con số này tăng lên đến 62 phần trăm.Các đường đi lên cho thấy hai điều. Đầu tiên, người được hỏi bày tỏ: Các cơ của ngân sách đã và đang là một sự phát triển tốt.

Thế hệ tiếp theo là sử dụng nhiều công nghệ tiết kiệm thời gian, như chúng ta ngày nay. Tương lai đó có thể là nhiều hơn công nghệ tiết kiệm thời gian sẽ được sử dụng trong các hộ gia đình, khi họ muốn, tuy nhiên, chỉ một tình trạng quá tải. Những người quan tâm cho dù nguyên tắc mong muốn thay đổi không thể diễn ra quá nhanh".

Khi đọc xong chắc hẳn các bạn đã có một lượng vốn từ vựng phải không nào, giờ thì hãy học thôi, hãy tiếp thu
kiến thức học tiếng Đức nhiều nhất có thể.
dien dan rao vat so 1 tphcm